demonstrati cu exemple justetea afirmatiei populatia actuala a americii de nord

Declinul démografique s-a produs Într-un RITM mediu Annual de 0, 76 la sut?. Popula?ia feminin? este prépondérant?. Popula?ia total? a Statelor unir un fost de 281. Fertilitatea feminin? la nivel de ?ar? a fost de 1,3 n?scu?i VII care nu comprennent n?scu?ii-VII DIN str?in?tate la 1. De asemenea, în 2012 s-au înregistrat 31. Structura PE grupe de vârst? a popula?iei féminin de 15-49 Ani a evoluat diferit. DIN datele statistice mai rezult? c? popula?ia feminin?, cu o vârst? medie de 42, 1 Ani a fost, în octombrie 2011, mai îmb?trânit? destept CEA masculin? cu 3, 1 Ani, iar contingentul feminin Fertil de 15-49 Ani a fost de 4. CEA mai ridicuat? vârst? medie la toate na?terile s-a înregistrat în Bucure?ti (30, 5 Ani), iar cea mai sc?zut? în Mehedin?i (25, 1 Ani). Genera?iile n?scute dup? decretul de interzicere a avorturilor DIN 1966 au déter Cre?terea ponderii grupei de vârst? 35-44 Ani.

Rata total? a fertilit??ii, adic? num?rul mediu de copii pe care i-ar aduce PE Lume o femeie în condi?iile fertilit?tii PE vârste DIN anul 2011 este de 1, 46 copii la o femeie, deci Sub valoarea care ar asigura simpla înlocuire în timp a genera?iilor (2, 1 copii la o femeie) . Cu toate acestea, cele mai multe femei vârstnice tr?iesc în mediul rural. Acestea au devenit regulile Care guverneaz? comportamentul reproductiv al tân?rului cuplu “, se mai arat? în Comunicat. Potrivit INS, cmportamentul reproductiv al femeilor difer?, femeile DIN Urban n?scând, în 2012, 108. Valorile Extreme pentru vârsta medie la prima na?tere se situeaz? între 29, 5 Ani (Bucure?ti) ?i 22 Ani (Vaslui). Astfel, rata natalit??ii recalculat? a fost, în 2011, de 9, 8 n?scu?i-VII la 1. Popula?ia feminin? continu? s? fie prédominance, ponderea EI crescând de la 50, 8 la sut? în 1992 la 51, 4 la sut? în anul 2011, ?i este concentrat? în propor?ie mai mare în mediul Urban, rezult? DIN datele transmise de Institutul Na?ional de statistic? (INS), cu ocazia Zilei interna?ionale a Femeii. Potrivit INS, popula?ia rezident? stabil? a României înregistrat? la recens?mântul DIN octombrie 2011 a fost de 20. Cele mai multe mirese au avut vârsta între 24-27 Ani, iar Luna cu cele mai multe c?s?torii înregistrate a fost August, Cu 21.

Speran?a de Via?a la na?tere a femeilor a fost, în anul 2012 de 77, 86 Ani (78, 37 Ani în Urban ?i 77, 19 Ani în rural), Cu ?apte Ani mai mare destept valoarea înregistrat? pentru b?rba?i (70, 77 Ani) “, precizeaz? ins. tinerele cupluri doresc copii mai pu?ini (unul de preferin??) ?i adu?i PE Lume la o vârst? mai ridicuat?. DIN repartizarea PE grupe de vârst? ?i sexe a persoanelor Care au divor?at rezult? c? femeile DIN Grupa de vârst? 35-39 Ani au avut cea mai mare pondere (20, 8 la sut?) DIN num?rul femeilor Care au OPTAT pentru aceast? solu?ie. Datele ONU arat? c? popula?ia lumii la 1 ianuarie 2013 Era de aproximativ 7 099 miliarde persoane, dintre Care aproximativ jum?tate femei (1. Diminuarea popula?iei, înregistrat? în cadrul recens?mântului DIN octombrie 2011, a influen?at Valorile nominal natalit?tii ?i nominal mortalit??ii.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.